• جمعه 12 آبان 1402 - 16:42
  • 35
  • 1 دیدگاه

تست سوال

سلام ببخشید مشاور من روش مطالعه دروس مختلف بهم یاد نمیده میگه برو از اینترنت بخونچیکار کنم باهاش ادامه بدم؟ پاسخ : سلام باید بهتون یاد میداد یکی از وظایف مشاور همینه ! ولی اگر راجع به درس خواستی سوال

سلام ببخشید مشاور من روش مطالعه دروس مختلف بهم یاد نمیده میگه برو از اینترنت بخون
چیکار کنم باهاش ادامه بدم؟

پاسخ : سلام باید بهتون یاد میداد یکی از وظایف مشاور همینه ! ولی اگر راجع به درس خواستی سوال دارید بفرمایید تا بهتون پاسخ بدیم